Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bezorgkosten en algemene voorwaarden.

Bezorging binnen Nederland wordt verzorgd door PostNL. We rekenen per bestelling 3,95 – 6,95 aan verzend en verwerkingskosten. Bij kleine bestellingen welke door de brievenbus passen zijn de kosten 3,95 en bij pakketzendingen 6,95. Bij bestellingen vanaf 50,- vervallen deze kosten en wordt het geheel gratis bij u bezorgd.

Afspraken
NewHere.nl houdt zich aan de gemaakte afspraken. Door uw bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u akkoord bent met deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de webwinkel. Een bestelling is niet geldig wanneer wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen. Door een bestelling te plaatsen en de betaling te voldoen komt de koop tot stand. U heeft veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen voldoen en ons hiervan op de hoogte te stellen en de producten te retourneren*. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en bent u de eigenaar.

* Indien u de bestelling wilt retourneren kunt u op eigen kosten het artikel retour sturen. Als het product in goede staat retour is ontvangen zal NewHere.nl het aankoopbedrag excl. Verzendkosten retourneren.

Afleveringen
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt NewHere.nl ervoor, dat het pakket bij u wordt thuisbezorgd op het door u opgegeven adres. Wij doen ons uiterste best om de aangekondigde levertijden 3-5 werkdagen die worden genoemd op de website te realiseren. De door ons aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Voor het overige is NewHere.nl niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

Verzendkosten

U betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra zaken staan aangegeven op de pagina van de Webwinkel.

Zichttermijn/retourneren

U mag een afgeleverd artikel binnen veertien (14) dagen na ontvangst zonder reden aan ons terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door NewHere.nl van het bedrag van de aankoop (niet de bezorgkosten) dat u reeds aan ons  heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. U kunt uw bestelling alleen retourneren indien de betreffende artikelen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan ons heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Na de periode van veertien (14) dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. De door ons reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontbinding terugbetaald. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt;
  • Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
  • Het artikel is niet meer compleet;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door ons niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
  • Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
  • Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden

Aansprakelijkheid

NewHere.nl is uitsluitend aansprakelijk voor de door u geleden schade indien deze schade aan NewHere.nl is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van NewHere.nl komt. NewHere.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de Website. NewHere.nl is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door NewHere.nl geleverd artikel. Indien NewHere.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is NewHere.nl aansprakelijk jegens u, voor vergoeding van de door u geleden schade. NewHere.nl is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

  • Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;

Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

Privacy
NewHere.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over onze producten, neemt u dan binnen redelijke termijn contact met ons op door het sturen van een e-mail aan info@newhere.nl, onder vermelding van uw naam en adres en woonplaats. Wij zullen uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.